Visie

 

De vereniging Federatie van Rotterdamse Algemeen Bijzondere Scholen vertegenwoordigt het algemeen bijzonder onderwijs in het lokale onderwijsoverleg met de gemeente Rotterdam.

De RABS is door de bij de vereniging aangesloten schoolbesturen gemandateerd  in het op overeenstemming gericht overleg
tussen de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam.

 

 

De doelstellingen van de RABS zijn:

• Het versterken van het algemeen bijzonder onderwijs;

• Het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de leden;

• Het bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid van de leden met betrekking tot de aan de vereniging toegekende taken en

  bevoegdheden;

• Het uitvoeren van beheerstaken te behoeve van de leden binnen het kader van de aan de vereniging toegekende taken en

  bevoegdheden

• De belangenbehartiging ten behoeve van de leden.

 

 

 

De RABS wil deze doelstellingen verwezenlijken door het bevorderen en organiseren van onderling contact tussen de scholen
en besturen, het verstrekken van voorlichting en het geven van adviezen.